Kurser och workshops

Keramikkurser
Kom och skapa dina alldeles egna alster!
Koppla av, njut och var i nuet!

Privat/företagsevent var god maila i kontaktformuläret längst ned på denna sida.

Kolla in och köp kurser här!

-Dagkurs 3950kr (7ggr)
-Kvällskurs 4500kr (7ggr)

Varje tisdag eller onsdag träffas vi i verkstaden på Bergsundsgatan 9, Hornstull.

Vi är en grupp på 8 personer åt gången där vi provar de olika teknikerna såsom kavla, tumma, ringla, bygga, dreja (finns 7st drejskivor) och glasera.

Kan man inte ett pass så kan man alltid försöka  byta med någon annan kursare en annan dag.

Kostnad för lera tillkommer från 95:-/kg (bränning och glasyr ingår).

 

Våren 2024

Kurs 1 Tisdag 26/3, kl.18-21  
Kurs 2 Onsdag 27/3, kl.13-16  
Kurs 3 Onsdagar 27/3, kl.18-21  

 

Workshop "prova-på-lera"
1895:-/plats.

Kolla in och köp workshop här!

Våren 2024

Söndag 28/1, kl.10-14.15

Söndag 11/2, kl.10-14.15

Söndag 18/2, kl.10-14.15

Söndag 28/4, kl.10-14.15

Bergsundsgatan 9, Hornstull

Kostnad 1895:-plats.

Koppla av, njut och var i nuet!

Kom och skapa dina alldeles egna alster i verkstaden på Bergsundsgatan 9, Hornstull.

Kaffe, te & smörgås ingår samt att spara 5 alster/person som jag bränner och glaserar. Kan hämtas efter ca 3 veckor.

6-8st  i varje grupp.

 

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra ditt köp inom 14 dagar från dag då du fått din orderbekräftelse. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten att gälla.

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala hela den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta oss direkt på helena.sundstedt@gmail.com

Om kursen inleds under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord kurs. Vi har därmed rätt att behålla en proportionell andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av kursen om du utnyttjar din ångerrätt innan kursen är fullgjord.

Återtagande av köp efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt. Då kommer en avbokningsavgift att dras på 500kr om du sedan väljer att avboka. Senast datum att avboka för att erhålla resterande kursavgift är 14dagar före kursstart. Du kan självklart byta din kurs kostnadsfritt mot ett annat tillfälle i mån av plats. Ju tidigare du ombokar desto större är chansen såklart att du får den plats du önskar byta till. Bytet behöver dock ske minst 7 dagar före kursstart.

Om du avbryter en påbörjad kurs återbetalas ingen kursavgift. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i det egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för eventuellt studiematerial.

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat och du kan ej få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Reklamation

Om du är missnöjd med en kurs kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst, 1985:716 (KTjL). Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet och lyssnar gärna till dina synpunkter och klagomål. Så kontakta oss gärna i första hand på helena.sundstedt@gmail.com. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se.

Vid inställd kurs återbetalas hela beloppet och du erbjuds en ny plats.